Venus fra Milo

Titel: Venus fra Milo (kopi)

Kunstner: Ukendt, 9de Aarh. F. Kr.

Datering: 2007

Type: Skulptur i beton.

Placering: Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3. Opsat i en grotte i hækken ved cindersbanen bag idrætshallen.

Fakta: Den oprindelige kopi af Venus fra Milo fra 1923 erstattedes 2007 af en ny kopi opsat i forbindelse med en nyopsætning og omrokering af gymnastikhøjskolens udendørs kunstværker i perioden 2004-2007. Skænket af Ny Carlsbergfondet.