Uden titel

Titel: Uden titel

Kunster: Kaj Nielsen

Type: 2 små granitskulpturer, en mand og et får.

Placering: Stenpladsen 5, Forsorgscenter Sydfyn, placeret i græsset ved indkørslen til centret.