Søfartsmonument

Titel: Søfartsmonument

Kunstner: Thorvald G. Larsen. Sten- og billedhugger. Uddannet i Odense og flere steder i udlandet. Startede værksted i Svendborg i 1927 i Brogade, senere på terassen og sluttede i Korsgade 22. Lavede desuden døbefonten i Strynø kirke.

Datering: 1948

Type: Mindesmonument i bornholmsk granit. På forsiden indsat et bronzerelief, der forestiller stævnen af et skib på havet med en Jesus-figur stående på en af ræerne. På bagsiden følgende inskription: ”Borgere i Svendborg by og omegn rejste denne sten til minde om søfolk og fiskere under Svendborg Toldsted som krigsforliste i aarene 1914-18 og 1939-45”. På sidefladerne 2 vers fra Hans Hartvig Seedorff Pedersens sang: ”Der rider en konge i Sol og i Blæst”.
 
Placering: Sct. Jørgens Park.

Fakta: Rejst til minde for faldne søfolk i begge verdenskrige. Udgifterne blev indsamlet af en privat komite med kaptajn Møller (Camma) som formand.