Niels Bukhs Minde

Titel: Niels Bukhs Minde

Kunstner: Gunnar Hansen. Billedhugger født 1901 på Nysted Højskole, død 1972. Uddannet på 2 års tegnekursus i USA og på Kunstakademiet i København i perioden 1921-24. Hans motivkreds var stærkt påvirket af hans opvækst i højskole- og præstemiljø. Han medvirkede til mange kirkeudsmykninger. Var elev på gymnastikhøjskolen i 1923.

Datering: 1959

Type: Granitskulptur. På tre af stenens sider ses gymnastikhøjskolens grundlægger Niels Bukh omgivet af elever. Han videregiver faklen til nye generationer. På den fjerde side ses teksten: ”Støttet af dem han viede sit værk rejste Niels Bukh sin skole – det var hans håb ved ord og dåd at skabe en stærk en dansk en offervillig ungdom – gamle elever satte ham dette minde for at nye unge skulle løfte hans arv – to danske venner i USA gav stenblokken”. Mærket:”1954 GH 1959”.

Placering: Gymnasikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3. Bag skolens hovedbygning i nærheden af friluftsbassinet.

Fakta: Opsat ved en mindehøjtidelighed i 1959 efter Niels Bukhs død. Midlerne til skulpturen blev indsamlet blandt enkeltpersoner og elevforeningen, og som det fremgår af teksten blev selve granitblokken skænket af to danske venner i USA.