Munkebrønden

Titel: Munkebrønden

Kunstner: Andreas Jensen. Arkitekt, 1878-1959. Virkede i Svendborg i en årrække, hvor han bl.a. tegnede sygehuset, biblioteket, Sydfyns Dampskibsselskabs kontorbygning og Landbosparekassen. Var med ombygningen af Borgerforeningen i 1930 i samarbejde med arkitekten Frits Bo Jørgensen.

Datering: 1917/18

Type: Vandskulptur, 2 munke bærer et vievandskar på ryggen, derover en mindetavle, med påskriften: ”Ved denne plads laa til 1870 aarene et Graabrødrekloster stiftet 1236 af Astrad Frakke drost og borgfoged i Svendborg”.

Placering: Munkestræde/Klosterplads, for enden af trappen under hjørnetårnet.

Fakta: På dette sted var tidligere en anden brønd, der forsynede klosteret med vand. Den forrige munkebrønd var tegnet af J. J. Eckersberg i 1876. Skulpturen udgør en del af tårnet på bygningen Klosterplads 8, den tidligere Landbosparekasse, som Andreas Jensen også tegnede.

Litteratur: 46.4 Svendborg Olsen, Johannes: Svendborg Bys Historie. 1919