Den Borgehsiske Fægter

Titel: Den Borgehsiske Fægter (kopi)

Kunstner: Agasias 1ste Aarh. F. Kr.

Datering: 2007

Type: Skulptur i beton

Placering: Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborgvej 3. Opsat i en grotte i hækken ved cindersbanen bag idrætshallen.

Fakta: Den oprindelige kopi af Den Borghesiske Fægter fra 1923 erstattedes 2007 af en ny kopi opsat i forbindelse med en nyopsætning og omrokering af gymnastikhøjskolens udendørs kunstværker i perioden 2004-2007. Skænket af Ny Carlsbergfondet.