Delfinpigen

Delfinpigen

Titel: Delfinpigen

Kunstner: Erik Cohrt. Billedhugger, 1902-1970, fra 1935 bosat på Fyn. Kendt for sine skulpturer af H.C. Andersens eventyrfigurer. Seperatudstilling i 1958 på Svendborg Bibliotek. Har desuden i Svendborg kommune lavet alterbordet i Fredens Kirke (kobberplader udsmykket med forgyldte bronzerelieffer) samt en frise i Stenstrup Kirke.

Datering: 1950’erne

Type: Vandskulptur i bronze, lille pige på en delfin, placeret i rundt betonbassin.

Placering: Graaesvej 27, Simac, Navigationsskolen, foran hovedindgangen. Er blevet flyttet.

Fakta: Formentlig opsat få år efter navigationsskolens flytning fra Færgevejen til de nye bygninger på Graaesvej. Skolen stod færdig i 1952, og i forbindelse med indvielsen havde man søgt fondsmidler til kunsterisk udsmykning.

Litteratur: 99.37 Weilbachs Kunstnerleksikon, Sydfyn 23.6.1958