Amtmand Greve Brockenhuus-Schack

Titel: Amtmand Greve Brockenhuus-Schack

Kunstner: Rasmus Morten Andersen. Billedhugger. 1861-1930. Rasmus Andersen har udført adskillige statuer af kendte danskere bl.a. H.C. Andersen.

Datering: 1904

Type: Mindestatue, i bronze på sokkel af granit. Inskriptioner foran på stenen ”Amtmand Greve Brockenhuus-Schack” på bagsiden: ”Rejst af samtlige kommuner i Svendborg Amt i anledning af Grevens 50 Aarige Embedsjubilæum 12 juni 1903 og 36 Aarige Amtmandsgjerning i Svendborg Amt.” Inskriptioner på bronzefladerne: ”Rasmus M. Andersen 1903” og ”Støbt hos L. Rasmussen Kbhvn. 1904”.

Placering: Hjørnet af Tinghusgade og Vestergade, på pladsen foran Tinghuset.

Fakta: Mindestatuen af Brockenhuus-Schack blev rejst i taknemmelighed af alle kommuner i Svendborg Amt. Han var amtmand i Svendborg Amt i perioden 1867-1905. Brockenhuus-Schack blev Svendborg bys første æresborger i 1905.

Litteratur: 46.4 Svendborg Amt. Årsskrift for Svendborg Amts Historiske Samfund. 1908, side 7-30.